Login Pengguna
No KP Pengguna :
Katalaluan/ No.Pend :
  
Anda lupa katalaluan, sila berjumpa dengan Administrator.
Tatacara Login Pengguna
Terdapat dua kategori pengguna yang boleh mengakses sistem ini. Kategori tersebut ialah Pelajar dan Pensyarah/Admin. bagi mengakses bagi pengguna pelajar, pelajar perlu mengisi No.KP pelajar dan Katalaluan ialah Nombor Pendaftaran Pelajar. Bagi kategori pengguna Pensyarah/Admin, bolehlah menggunakan No.KP pensyarah dan katalaluan seperti biasa. Harap Maklum
Sekiranya terdapat sebarang masalah atau kesukaran untuk mengakses, bolehlah berhubung terus Pegawai di Unit Perhubungan Dan Latihan Industri melalui talian 09-7889344/641/126 atau Faks 09-7884617 atau emailkan ke uplipkb@pkb.edu.my.